Klimaatkrachtig Stellendam

Stellendam, Nederland

De gemeente werkt aan een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Met eiland brede maatregelen en projecten, maar ook lokaal. In Stellendam werkt de gemeente samen met inwoners en ondernemers aan plannen over het energieverbruik in de toekomst. Het Energieloket GO werkt als partner van de gemeente ook mee aan een klimaatkrachtig Stellendam. Welke duurzame oplossingen zijn er en wat betekent dit voor woning- en pandeigenaren? En hoe gaan we om met meer hitte en hevige regenval?

Meer informatie over de verschillende bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden in Stellendam en de laatste stand van zaken vind je hier.

Over dit lokale initiatief

Energieloket Goeree-Overflakkee