Klimaatkrachtig Ooltgensplaat

Ooltgensplaat, Nederland

De gemeente werkt aan een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Met eiland brede maatregelen en projecten, maar ook lokaal. In Ooltgensplaat werkt de gemeente samen met inwoners en ondernemers aan plannen over het energieverbruik in de toekomst. Het Energieloket GO werkt als partner van de gemeente ook mee aan een klimaatkrachtig Ooltgensplaat. Welke duurzame oplossingen zijn er en wat betekent dit voor woning- en pandeigenaren? En hoe gaan we om met meer hitte en hevige regenval?

Meer informatie over de verschillende bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden in Ooltgensplaat en de laatste stand van zaken vind je hier.

Over dit lokale initiatief

Op weg naar een klimaatkrachtig Ooltgensplaat.
Energieloket Goeree-Overflakkee