Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE)

Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen via de SVVE subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun gebouw. Je kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor isolatie, zonneboilers, warmtepompen en een centrale aansluiting op het warmtenet.

Vanaf 1 januari 2024 wijzigen er een aantal dingen aan deze subsidieregeling. Onderaan deze pagina vind je daar meer informatie over.

De SVVE bestaat uit drie onderdelen waar je subsidie voor kunt krijgen:

1. Subsidie voor het opstellen van een energieadvies

 • Je kunt 75% subsidie krijgen, tot een maximum bedrag dat afhangt van het aantal woningen
 • Je vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de factuur
 • Subsidie aanvragen kan tot 31 december 2027

2. Subsidie voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen

 • Vraag de subsidie aan voordat je de maatregelen uitvoert
 • De bedragen variëren per maatregel
 • Subsidie aanvragen kan tot 31 december 2027

Je kunt subsidie krijgen voor:

 • één of meerdere isolatiemaatregelen:
  • Spouwmuurisolatie
  • gevelisolatie
  • dak- of zoldervloerisolatie
  • vloer- of bodemisolatie
  • HR++ of Triple-glas
 • Zeer energie pakket (ZEP)
 • Duurzame warmteopties of centrale aansluiting op warmtenet
  • warmtepomp
  • zonneboiler
  • centrale aansluiting op een warmtenet
 • Aanvullende energiebesparende maatregelen (in combinatie met één van bovenstaande maatregelen)
  • energiezuinig ventilatiesysteem
  • dynamisch waterzijdig inregelen verwarmingssysteem
  • energiedisplay’s
  • slimme thermostaten

3. Subsidie voor oplaadpuntenadvies

 • Je kunt tot 75% subsidie krijgen van de advieskosten (incl. btw), met een maximum van € 1.500. 
 • Je vraagt de subsidie achteraf aan
 • Subsidie aanvragen kan tot 31 december 2023

 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie (RVO).

 

Wijzigingen in voorwaarden subsidie voor VvE’s (SVVE) per 2024

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) biedt vanaf 1 januari 2024 meer mogelijkheden voor subsidie voor vereniging van eigenaars (vve’s), wooncoöperaties en woonverenigingen. Zo wordt de subsidie voor (energie) advies en begeleiding uitgebreid. Het wordt mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanvullende onderzoeken, die noodzakelijk zijn om verdere verduurzaming mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld naast een energieadvies ook aan flora- en faunaonderzoek, ventilatie-onderzoek of asbestonderzoek. Ook de voorwaarden voor monumenten worden versoepeld. Zo worden bijvoorbeeld de minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakte-eisen voor monumenten voor een aantal isolatiemaatregelen verlaagd. Daarnaast komt er een bonussubsidie voor biobased, milieuvriendelijke isolatiematerialen. Tot slot wordt ook elektrisch rijden gestimuleerd met een subsidie voor de aanleg van basislaadinfrastructuur voor laadpunten op het eigen terrein.

Meer informatie:

Nieuwsbericht: SVVE vanaf 2024 uitgebreid | Volkshuisvesting Nederland